Algemeen

Rondom Taal verzorgt cursussen vanaf niveau A1 tot niveau C1. De cursussen worden individueel of in kleine groepen van maximaal vijf personen gegeven.

Wij verzorgen zowel cursussen in algemene taalverhoging als losse cursussen schrijven, lezen, luisteren en gesprekken voeren.

Als u een andere (taal)vraag heeft, neem dan contact op met info@rondomtaal.nl

We zoeken dan een oplossing op maat.

Examentraining 1 en 2

Met het  staatsexamen Nt2 kun je laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Om te kunnen starten met een opleiding wordt vaak gevraagd naar het staatsexamen.

Voor toelating tot het MBO is dit meestel staatsexamen programma 1. Programma 1 komt overeen met niveau B1 volgens het Europees referentiekader (ERK/CEF).

Voor toelating tot het HBO of WO is dit vaak programma 2. Programma 2 komt overeen met taalniveau B2 volgens het Europees referentiekader.
Ook veel bedrijven zijn bekend met het staatsexamen.


Werkwijze 

We beginnen met het bepalen van je taalniveau op dat moment.
Vervolgens stellen maken we een trainingsplan op maat.
Tijdens de training wordt geoefend met voorbeeldexamens en is er extra aandacht voor de knelpunten.

We werken individueel of in groepjes van maximaal 6 personen.

Korte schrijftraining

Deze korte schrijftraining op afstand duurt ongeveer zes weken. Elke week krijg je via internet of mail schrijfopdrachten. Deze maak je en stuur je terug naar RondomTaal. De opdrachten worden gecorrigeerd en je krijgt aanwijzingen voor verbetering.

De training wordt afgestemd op je persoonlijke leerwensen. Daarom vindt er voorafgaand aan de training een schriftelijke intake plaats.

Als je behoefte hebt aan meer uitleg bij je opdrachten, kun je tijdens het wekelijkse telefonische spreekuur persoonlijk met de docent spreken. Tussendoor mailen kan natuurlijk ook altijd.

Heb je interesse, stuur een mail naar info@rondomtaal.nl

Verstaanbaar spreken

Verstaanbaar spreken is een korte training in de uitspraak van het Nederlands. De training bestaat uit 5 lessen van één uur. Aandachtspunten zijn o.a. intonatie, klemtoon en zinsmelodie. We maken opnames van uw uitspraak en de trainer maakt hiervan een analyse. Op grond van deze analyse wordt een training op maat samengesteld. Voor meer informatie, neem contact op met info@rondomtaal.nl

Share This